Logo
Wydrukuj tę stronę

Kilka słów o bibliotece

Biblioteka Publiczna Gminy pełni zadania centrali gminnej sieci bibliotek publicznych. Obecnie kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej jest Katarzyna Szczepańska. GBP służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych gminy Łęka Opatowska, oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa, oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych edukacyjnych i samokształceniowych

udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz i prowadzenie wymiany międzybibliotecznej

pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej

organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów ludziom chorym i niepełnosprawnym

współdziałanie z bibliotekami innych sieci i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa, zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gmin

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie. Wszelkie prawa do treści zastrzeżone