bip logo glowne  Strona Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki

Aktualności

Czytanie pod Chmurką

18 maja we wtorek o godzinie 16:00 przy Bibliotece w Opatowie odbędą się zajęcia czytelnicze dla dzieci w plenerze z serii "Czytanie pod Chmurką". 

Zapraszamy dzieci z klas "0"-3 do udziału w bezpłatnych zajęciach pod tytułem "Na poczcie z Basałykiem i Psotką" - gwarantujemy świetną zabawę :)

Zapisy w Bibliotece w Opatowie lub pod telefonem 62 78 145 51.

Czytaj dalej...

Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w 1985 roku, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek, który w tym roku odbywa się pod hasłem "Znajdziesz mnie w bibliotece".

Z tej okazji 11 maja 2021 r. kwiaty, słodki upominek oraz życzenia dla wszystkich pracowników biblioteki w imieniu oraganizarora na ręce dyrektor Gabrieli Brzezińskiej złożyły Zastępca Wójta Gminy Łęka Opatowska Małgorzata Gąszczak oraz Skarbnik Gminy Alina Brząkała.

W minionych dniach wpłynęły do naszej Biblioteki liczne życzenia, za które serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że nasza praca i zaangażowanie w popularyzowanie czytelnitwa oraz wszelkie działania promujące kulturę przełożą sie na zadowolenie Czytelników i Użytkowników.

Czytaj dalej...

Biblioteczne Podróże Koziołka Klemensa

Koziołek Klemens odwiedza Bibliotekę w Opatowie

 

W poniedziałek 29 marca 2021r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie dotarł koziołek Klemens, maskotka z Wieruszowa. Klemens podróżuje pocztą po polskich bibliotekach w ramach akcji „Biblioteczne Podróże Koziołka Klemensa” wymyślonej i zorganizowanej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. W.S. Reymonta w Wieruszowie. Przystanek w Opatowie, to jedno z kilkunastu wyjątkowych miejsc na mapie Polski, do których zawita Klemens wraz ze swoją księgą pamiątkową, gdzie z pomocą bibliotekarzy opisuje swoje podróże.

Relacje z podróży Klemensa zamieszczane są w social mediach odwiedzanych instytucji, co jest niewątpliwie okazją do promowania w ciekawy i oryginalny sposób bibliotek oraz samych miejscowości.

I tak przy okazji wizyty w Opatowie, koziołek zwiedził nie tylko samą Bibliotekę, ale również dwie filie biblioteczne w Łęce Opatowskiej i w Siemianicach oraz został sfotografowany w kilku atrakcyjnych miejscach w gminie Łęka Opatowska. Jednym z tych miejsc był malowniczy, położony wśród lasów Dwór Myśliwski w Ustroniu. Klemens dotarł tam wraz z kępińskim turystą rowerowym, Leszkiem Dąbrowskim. Po powrocie z wycieczki Pan Leszek opowiadał o swoich podróżach rowerowych po Polsce i Europie pokazując albumy ze zdjęciami i pamiętniki z wyjazdów.

Gratulujemy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie pomysłu na oryginalną akcję i cieszymy się, że Biblioteka w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie mogła wziąć w niej udział.

Czytaj dalej...

Wręczenie nagród laureatom konkursu Tradycyjna Palma Wielkanocna

 

Rozstrzygnięty został konkurs na „Tradycyjną Palmę Wielkanocną” zorganizowany przez Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie – Gabrielę Brzezińską i Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – Danutę Gąszczak.

W konkursie udział wzięli mieszkańcy z terenu Gminy Łęka Opatowska, których zadaniem było wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej z użyciem naturalnych materiałów i z wykorzystaniem tradycyjnych form zdobniczych.

Konkurs miał na celu stworzyć okazję do wspólnego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym w sposób kreatywny, budujący pozytywne relacje z dala od używek (alkohol, narkotyki itp.) oraz zainicjować społeczność lokalną do większego zaangażowania w kulturalną działalność Biblioteki.

Na konkurs wpłynęły 34 palmy prezentujące bardzo wysoki poziom artystyczny, w których przygotowanie często zaangażowane były całe rodziny.

22 marca 2021 r. komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Gąszczak, Ewa Gudra oraz ks. Józef Wachowiak, dokonała oceny rękodzieł i przyznała następujące miejsca w dwóch kategoriach:

1. Kategoria palmy do 130 cm:

I miejsce – Julia Kaczmarzyk

II miejsce – Hubert i Tomasz Gąszczak

III miejsce – Benedykta i Paula Tomczak

Wyróżnienia: Maciej Balcerek i Anna Pilarek, Dawid i Katarzyna Gąszczak, Miłosz Biczysko, Szymon, Bartosz, Agnieszka i Mateusz Fojtar.

2. Kategoria palmy powyżej 130 cm:

I miejsce – Ewa Osada

II miejsce – Hania, Emilia i Małgorzata Sułot

III miejsce – klasa III zespołu Szkół w Łęce Opatowskiej

Wyróżnienia: Kamil i Ewelina Holka, Wiktoria i Bartosz Skąpscy, Koło Gospodyń Wiejskich Siemianice.

Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni bonami podarunkowymi lub nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Organizatorów, natomiast każdy uczestnik otrzymał ponadto pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek.

Palmy będzie można obejrzeć w Niedzielę Palmową w kościele parafialnym w Opatowie.

Laureatom i uczestnikom konkursu jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udziału w konkursie.

Czytaj dalej...

Rozstrzygnięcie konkursu na TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Mamy przyjemność poinformować, że w poniedziałek 22 marca 2021r. komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Gąszczak, Ewa Gudra oraz ks. Józef Wachowiak, dokonała oceny prac złożonych na konkurs i przyznała następujące miejsca:

  1. Kategoria palmy do 130 cm:

I miejsce – Julia Kaczmarzyk

II miejsce – Hubert i Tomasz Gąszczak

III miejsce – Benedykta i Paula Tomczak

Wyróżnienia: Maciej Balcerek i Anna Pilarek, Dawid i Katarzyna Gąszczak, Miłosz Biczysko; Szymon, Bartosz, Agnieszka i Mateusz Fojtar

  1. Kategoria palmy powyżej 130 cm:

I miejsce – Ewa Osada

II miejsce – Hania, Emilia i Małgorzata Sułot

III miejsce – klasa III Zespołu Szkół w Łęce Opatowskiej

Wyróżnienia: Kamil i Ewelina Holka, Wiktoria i Bartosz Skąpscy, Koło Gospodyń Wiejskich Siemianice

Nagrody oraz dyplomy będą wręczane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie w środę 24 marca 2021r. od godziny 16:30.

Laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...

Dofinansowanie z programu Partnerstwo dla książki

Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie uzyskała dotację Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Partnerstwo dla książki w wysokości 9800 zł na zadanie pn. Dzieje się w bibliotece – zajęcia edukacyjne i artystyczne dla dzieci i młodzieży z elementami biblioterapii. Koszt całego zadania wynosi 14600 zł.

Zadanie polegać będzie na organizacji cyklu zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym i artystycznym, w oparciu o literaturę, z uwzględnieniem elementów biblioterapii. Ponadto w ramach zadania, na zakończenie projektu zorganizowana zostanie wystawa wykonanych przez uczestników prac połączona z plenerową projekcją filmów. Zadanie będzie realizowane głównie na rzecz dzieci i młodzieży, przy czym w ostatnim etapie uczestniczyć będą również dorośli oraz seniorzy. Wystawa i kino plenerowe stanowić będą zarówno element integracyjny, jaki i promocyjny zadania. Przeprowadzone w ramach projektu działania mają na celu rozwijać zainteresowania uczestników, animować czytelnictwo i kształtować zachowania czytelnicze wśród społeczności lokalnej.

Będzie to pierwszy tego typu projekt realizowany przez Bibliotekę z dofinansowaniem zewnętrznym, który niewątpliwie wzbogaci ofertę kulturalną instytucji oraz wzmocni jej rolę w lokalnym środowisku. A co równie ważne, uczestnikom projektu niewątpliwie zapewni dużo pozytywnych wrażeń i radości – podkreśla Gabriela Brzezińska, dyrektor Biblioteki.

Czytaj dalej...

Remont Filii Bibliotecznej w Siemianicach - podsumowanie

W 2020 roku w Filii Bibliotecznej w Siemianicach przeprowadzono remont pomieszczeń bibliotecznych polegający na wymianie podłogi, malowaniu ścian, montażu nowego oświetlenia, montażu rolet w oknach. Ponadto wymieniono w bibliotece część starych i zniszczonych mebli. Filia jest teraz wyposażona mi. w nowe regały na księgozbiór podręczny oraz regały w wypożyczalni, szafy na dokumenty i materiały. W Filii powstał również kącik dziecięcy, przygotowany specjalnie z myślą o najmłodszych użytkownikach, którego do tej pory brakowało w bibliotece. Kolejną inwestycją w rozwój placówki w Siemianicach, był zakup zestawu komputerowego, dzięki czemu mogło powstać stanowisko z dostępem do Internetu przeznaczone dla użytkowników. Nowe meble w kąciku czytelniczym – stoły i krzesła, zostały zakupione w 2019r.

Wykonane dotąd prace oraz poniesione wydatki na zakup wyposażenia oraz sprzętu stanowią jeden z etapów działań zmierzających do poprawy warunków lokalowych Filii w Siemianicach, zwiększenia jej estetyki. Dzięki tym działaniom placówka staje się bardziej przyjazna dla użytkowników oraz nowoczesna.

Wydatki jakie zostały poniesione w 2020r. na remont Filii w Siemianicach to niecałe 9 000 zł, natomiast na wyposażenie i sprzęt wydano niespełna 8 000 zł. Środki na ten cel zostały zagospodarowane w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie, w ramach dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora – Gminy Łęka Opatowska.

Czytaj dalej...

Czytelnik Roku 2020

22-24 lutego 2021r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie oraz w Filiach w Łęce Opatowskiej i Siemianicach odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu „Czytelnik Roku 2020”. Celem konkursu było popularyzowanie czytelnictwa w środowisku lokalnym, kształtowanie nawyku regularnego czytania, zainteresowanie użytkowników biblioteki dobrą lekturą oraz zachęcenie do częstszego jej odwiedzania.

Konkurs trwał od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku i obejmował dwie kategorie:

I – dzieci i młodzież

II – dorośli

Nagrodzeni zostali Czytelnicy, którzy w ubiegłym roku wypożyczyli największą liczbę zbiorów, łącznie we wszystkich placówkach Bibliotecznych na terenie gminy Łęka Opatowska.

Mamy zaszczyt poinformować, że w kategorii:

- dzieci i młodzież najlepszym Czytelnikiem Roku 2020 został Adamski Jakub, wypożyczając 157 książek

- wśród dorosłych najlepszym Czytelnikiem Roku 2020 została pani Lary Czesława, która przeczytała 175 książek.

 

Wyróżnieni za wysokie wyniki czytelnicze w poszczególnych kategoriach  zostali:

Dzieci i młodzież: Kosmalski Franciszek, Zając Maria, Jerzyk Lilianna, Lubojańska Jagoda, Krystosiak Maja, Muszyński Franciszek, Jajczyk Blanka, Brzeziński Ludwik, Uszycka Milena, Osada Karol, Jajczyk Iga, Olbrych Martyna, Okoń Laura, Balon Kalina, Muszyńska Łucja, Jagieniak Marcin, Handzelewicz Amelia, Kanclerz Jan.

Dorośli: Kucharska Zofia, Biernacik Barbara, Poprawa Danuta, Olejnik Zofia, Brzezińska Maria, Przybylska Bożena, Nagel Magdalena, Gruszka Anna, Gąszczak Janina, Kijak Jadwiga, Łuczka Wanda, Szubert Stefania.

Finaliści konkursu otrzymali nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu ciekawych literackich odkryć w 2021 roku.

Czytaj dalej...

Tradycyjna Palma Wielkanocna - KONKURS

UWAGA, UWAGA ogłaszamy konkurs, serdecznie zapraszamy do udziału.

Pozniżej regulamin oraz karta zgłoszeniowa (w załączniku) do pobrania.

Wszystkie informacje można ponadto uzyskać w Bibliotece i pod nr tel. 62 78 145 51.

 

Regulamin konkursu:

„Tradycyjna Palma Wielkanocna”

Organizator: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie i Pełnomocnik Wójta Gminy d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Adresaci konkursu: Mieszkańcy z terenu gminy Łęka Opatowska i czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w grupach (np. rodzina).

     1. Celem konkursu jest:

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników,

- kultywowanie tradycji i zwyczajów Wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową,

- rozwijanie talentu artystycznego uczestników, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych,

- pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy wielkanocnej w obrzędowości ludowej,

- stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

- zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do częstszych kontaktów z biblioteką i czynnego angażowania się w działalność kulturalną,

- integracja społeczności lokalnej oraz przekazywanie wartości i tradycji w rodzinie,

- stworzenie okazji do wspólnego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym w sposób kreatywny, budujący pozytywne relacje oraz rozwijający wrażliwość estetyczną,

- aktywność uczestników związana z konkursem pozwoli zaktywizować społeczność lokalną i zwiększy dostępność do alternatywnych form spędzania wolnego czasu z dala od używek (alkohol, narkotyki itp.)

2. Zasady uczestnictwa:

- Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej.

- Palmę wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej z użyciem materiałów naturalnych (drewno, sznurek, suche kwiaty, bukszpan, bazie, wydmuszki, wstążki, bibuła, krepa, papier itp.) z wykorzystaniem tradycyjnych form zdobniczych.

- Do konkursu nie dostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych materiałów i elementów ozdobnych.

- Prace zgłoszone w konkursie muszą być pracami własnymi, samodzielnie wykonanymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawionymi na innych konkursach i wystawach.

- Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 dekorację.

- Prace konkursowe należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie, ul. Poznańska 59 oraz w jej filiach (Filia w Łęce Opatowskiej, ul. Szkolna 4 oraz Filia w Siemianicach, ul. Szembeków 1) w terminie do 19 marca 2021 r.

3. Ocena prac:

Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Podczas        oceny komisja będzie brała pod uwagę dobór odpowiednich materiałów i elementów  zdobniczych, zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, estetykę wykonania, oryginalność, pomysłowość autora.

 

4. Powołana przez organizatora komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe lub vouchery podarunkowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.leka-opatowska.pl, laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie bądź osobiście.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych nastąpi w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie, o terminie laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub osobiście.

5. Wszystkie prace konkursowe będzie można obejrzeć w Kościele Parafialnym pw. św. Floriana w Opatowie 28 marca 2021 roku w Niedzielę Palmową.

 

6. Prace zostaną zwrócone uczestnikom. O terminie odbioru zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Uwagi końcowe:

1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych ( Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami ).

3. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego i dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

4. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania i wręczenia wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr. 1 do regulaminu.

Czytaj dalej...

Polecane pozycje książkowe

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Gniew

Gniew

Gniew to pożegnanie z Szackim, jednym z najbardziej znanych bohaterów kryminalnych w Polsce, dostrzeżonym i docenionym na świecie, co potwierdzają recenzje i wyróżnienia dla kolejnych wydań książek Zygmunta Miłoszewskiego za...

Małe mroczne kłamstwa

Małe mroczne kłamstwa

Trzy wyznania. Dwóch kłamców. Jeden morderca. Troje bliskich sobie ludzi ukrywa przed sobą straszne tajemnice. Catrin Quinn przed trzema laty straciła w wypadku dwóch synów. Od tego czasu nie potrafi wrócić do równowagi....

Kapelusz na wodzie

Kapelusz na wodzie

„Czasami się śmieję, że najpierw jestem człowiekiem, potem filozofem, potem długo, długo nic, a dopiero potem księdzem” - mawiał o sobie Józef Tischner. Nowa książka Wojciecha Bonowicza przedstawia wybitnego myśliciela,...

Klasa

Klasa

Kiedy po latach kontaktuje się z tobą kumpel z klasy, może to oznaczać tylko jedno – kłopoty. Skatowany w Warszawie przez nieznanych sprawców prezes amerykańskiej korporacji dzwoni do byłego kolegi z...

Dynastia

Dynastia

Kiedy Johann Cornelius zaczynał, nie miał nic. Kiedy umierał, jego rodzina „wykroiła” sobie gigantyczną porcję Ameryki…  „Dynastia” - saga rodziny Corneliusów - to doskonała powieść obyczajowa o ludziach, którzy startowali od...

Powrót do Nałęczowa

Powrót do Nałęczowa

Annie wydaje się, że wszystko w życiu ma już zaplanowane. Wykonuje wolny zawód, który daje jej dużo satysfakcji, ma partnera, z którym tworzy bezpieczny i wygodny dla obu stron związek...

Szukaj mnie wśród lawendy - trylogia

Szukaj mnie wśród lawendy - trylogia

Piękna Dalmacja Południowa, malowniczy Półwysep Pelješac, trzy siostry, trzy historie, trzy miłości. Czy można zapomnieć o zdradzie i niespełnionych obietnicach? Mówi się, że każdy zasługuje na drugą szansę, ale czy takim...

Łatwopalni - trylogia

Łatwopalni - trylogia

Dolny Śląsk, poniemiecka przeszłość, spalona słońcem ziemia, intensywna, mieniąca się kolorami jesień i małe miasteczko u stóp gór. Tam przyjeżdża on, mężczyzna, który wciąż ucieka. Kiedyś wydarzyło się coś, przez co...